Het belang van een monsternameplan

Of u uw producten nu in uw eigen of een extern laboratorium laat analyseren, het is altijd belangrijk om op de juiste manier monsters te nemen. U wilt immers dat de analyseresultaten van de monsters representatief zijn voor uw product. Een duidelijk monsternameplan kan hierbij helpen.

Wijnfabriek.JPG

Effect monstername op uitkomsten analyse

Aan uitkomsten van laboratoriumonderzoeken worden binnen de voedingsindustrie grote consequenties verbonden. Uw eindproduct kan op basis van de resultaten worden goed- of afgekeurd. Dit is natuurlijk logisch aangezien de gezondheid van mensen in gevaar kan zijn als een besmet voedingsmiddel op de markt komt. Het is ook mogelijk dat u aan de hand van monsters het effect van een wijziging in uw productieproces wilt meten. Hoe dan ook, de waarde van een analyse-uitkomst is mede afhankelijk van de monstername.

Monsternameplan

Om er zeker van te zijn dat alle procesoperators in uw organisatie exact weten hoe ze monsters moeten nemen, en dit allemaal op dezelfde manier doen, is het van belang een monsternameplan op te stellen. In dit plan legt u alle zaken vast die van van invloed zijn op een betrouwbare monstername. Zo zorgt u voor een eenduidige aanpak van het nemen van monsters in uw organisatie.
In een monsternameplan legt u onder andere de volgende zaken vast:

  • het aantal monsters
  • de grootte van de monsters
  • de wijze van monsterneming
  • de locatie waar het monster genomen moet worden

Met behulp van een monsternameplan zorgt u ervoor dat de analyseresultaten representatief zijn voor uw grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten.

Monstername van producten

Neemt u monsters van een partij producten, dan moet u vooraf bepalen of u een kleine of grote steekproef neemt. Dit hangt ook af van wat u verwacht. Is de partij homogeen? Hoe variëren de parameters die u gaat onderzoeken? Wat zijn de statistische eisen? Bij een onderzoek op bepaalde pathogene micro-organismen schrijft EG-verordening 2073/2005 bijvoorbeeld voor hoeveel monsters er nodig zijn.

Deze blog is geschreven door Tony Dinsbach, filtratie specialist bij HITMA Ultrapure (onderdeel van HITMA Groep). De originele blog is te vinden op www.monstername.nl.

 

P4E Mail

P4E Twitter

P4E LinkedIn