6 zaken om op te letten bij het inrichten van uw computerruimte

Om de beschikbaarheid van uw IT-omgeving te kunnen garanderen, is het essentieel dat de aan slijtage onderhevige onderdelen van de elektro-, brand- en koeltechnische installaties proactief vervangen worden. De economische levensduur van gemiddelde IT-apparatuur is circa vier jaar en databekabeling en de volledige technische infrastructuurinstallaties gaan een jaar of tien tot vijftien mee. Een circulatiepomp van een koelinstallatie of de batterijset van een UPS dienen elke vijf á zes jaar vervangen te worden om ongewenste ‘downtime’ te voorkomen. Dat iets aan het eind van zijn Latijn is, is te merken aan klagende collega’s. Of, als u te laat bent, aan uitval van uw gehele IT-omgeving. Vooral dit laatste moet voorkomen worden. Bij het vernieuwen van uw computerruimte valt er veel te kiezen tegenwoordig. Lokaal versus cloud, snelle data-opslag versus duurdere opslag, veilig versus gebruiksvriendelijk. Waar moet u op letten?

 

Rittal NextLevel4IT

 

Verwachtingen managen
Medewerkers hebben steeds meer verwachtingen van IT. Ze willen altijd kunnen internetten, snel bepaalde data benaderen uit ERP en CRM en in het weekend, vanuit huis, hun e-mail checken. Daarnaast vraagt de directie, gedreven door regelgeving, om verzekering dat bedrijfsdata niet verloren of gestolen kan worden. De druk is hierdoor steeds hoger bij IT-managers, en uitbreiding of vervanging kan niet betekenen dat het systeem tijdelijk uit bedrijf is. Beschikbaarheid, dát is belangrijk. Maar daar tegenover staat de financiële leidinggevende die blijft sturen op lage investerings- en lage operationele kosten. Voor IT-manager is het belangrijk om deze verwachtingen goed te te peilen en te managen.

 

IT-infrastructuur vervangen, 6 zaken om op te letten
In het midden- en kleinbedrijf betekent elke investering een directe belasting op de rekening. Toch ontkomt u, door de stand van technologie en het verwachtingspatroon van gebruikers, soms niet aan vervanging. Dan moet u opletten: zijn er goede richtlijnen of nieuwe wetten waaraan u moet voldoen? Hoe kunt u efficiënt zorgen voor redundancy? En, wellicht de grootste overweging, wilt u alles in huis houden of wilt u geheel of gedeeltelijk naar de cloud? De keuze voor outsourcing is een aparte blog waard en komt later terug; ik beperk mij nu op de keuzes voor het vernieuwen van de computerruimte en on-premise software.

1. Beschikbaarheid
Welke eisen stelt u aan de beschikbaarheid van uw gehele IT-omgeving en zijn hiervoor classificaties opgesteld? 

2. Leverancier
Werkt u graag met HP of kiest u de ene keer voor IBM-apparatuur en dan weer voor Dell? Afhankelijk van uw wensen, de prijs en de voordelen ven bepaalde oplossingen kiest u de beste leverancier(s) voor uw IT-apparatuur. 

3. Kosten
Behalve de kosten voor nieuwe IT-apparatuur heeft u ook te maken met operationele kosten. Hoe kan bijvoorbeeld de Energie Investeringsaftrek (EIA) bijdragen aan het verlagen van de operationele kosten? 

4. Wet- en regelgeving
Steeds belangrijk wordend voor uw keuze is wetgeving.  Er zijn bijvoorbeeld verplichtingen op het gebied van databeveiliging (meldplicht datalekken) en CO?-uitstoot (ISO-normen). Weet u welke richtlijnen of normen voor uw computerruimte van belang zijn? 

5. Data-opslag
Hoeveel opslagruimte heeft u nodig voor uw IT-omgeving? Wat moet wel lang worden opgeslagen en wat kan na een bepaalde tijd verwijderd worden? Als bijvoorbeeld alle e-mais na twee jaar verwijderd mogen worden scheelt dat veel opslagruimte. Toch extra capaciteit nodig? Dan kunt u kiezen tussen snelle flash-drives en goedkope harddisks. 

6. Beveiliging
Behalve softwarematige beveiliging van data, is ook fysieke beveiliging nodig. De laatste jaren zien we een verschuiving van ‘ruimte beveiligen’ naar ‘rack beveiligen’. Het rack waarin uw IT-apparatuur zit, moet afgesloten kunnen worden en uw apparatuur zou ook beveiligd moeten worden tegen calamiteiten als externe of interne brand, rook en water.

Serverrack 

Computerruimte 'in huis'?
IT-apparatuur wordt steeds kleiner en neemt dus minder ruimte in, terwijl deze steeds sneller en meer mensen kan voorzien van de gewenste data. Wellicht zijn voor uw bedrijf twee tot vier racks al voldoende! Daarnaast zijn er tegenwoordig racks op de markt die voorzien zijn van energie-efficiënte, geïntegreerde koeling. De grote ruimte eromheen hoeft daardoor niet meer gekoeld te worden, wat een aanzienlijke energie- en ruimtebesparing oplevert. Dit zijn complete racks die uw IT-apparatuur op rack-niveau beveiligen, koelen, monitoren, van (noodstroom)energie voorzien en eventueel blussen. Racks waarin uw apparatuur blijft draaien. Voelt het veiliger om de data in huis te houden en zelf de beschikbaarheid te kunnen garanderen? Dan zijn dit mooie redenen om uw collega’s te overtuigen, zowel op de financiële afdeling als de duurzaamheidspecialisten. 

 

Deze blog is geschreven door Elbert Raben. Hij werkt al meer dan 35 jaar in de IT-infrastructuur en is Product Manager IT-Infrastructuur, RiMatrix en International Service bij Rittal. Rittal BV is een systeemaanbieder voor behuizings- en kasttechniek, stroomverdelingssystemen, systeemklimatisering, IT-infrastructuur en software & service. 

Bekijk de producten van Rittal

 

P4E Mail

P4E Twitter

P4E LinkedIn